Akademicko instruktorem osobistym może zostać dowolny który dysponuje legitymację instruktora rekreacji ruchowej. W praktyce choć bez odpowiedniego przygotowania teoretycznego i konkretnego zamiast wspomóc odbiorcom łatwiej im zaszkodzić. Toteż nawet osoby, jakie ukończyły wyższe uczelnie wychowania fizycznego lub były profesjonalnymi sportowcami winni wziąć się naukę na właściwym kursie. instruktor personalny Obecnie bez mała w dowolnym większym mieście da się odkryć specjalistyczne kursy dla instruktorów personalnych obywające się w trybie normalnym jak i zaocznym. Planują je szkoły wyższe, uczelnie policealne i ośrodki zajmujące się szkoleniem osób w dziedzinie wychowania fizycznego. Warunki przyjęcia kandydatów na kurs są różne i zależą od organizatora. Bezwarunkowo jest wymagany dobry stan zdrowia i kondycja fizyczna. Instruktor personalny WarszawaCzęsto warunkiem jest także wykształcenie umiarkowane, posiadanie pełnomocnictw instruktora rekreacji ruchowej lub wykształcenie wyższe uzyskane na Akademii Wychowania Fizycznego. Wypada pamiętać, że wykonanie kursu nie daje pełnomocnictw do prowadzenia treningów osobistych. Do podjęcia się tego typu roboty konieczne są uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej i specjalizacji z wybranej dziedziny.